Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Husordensregler

Husordensregler

Publisert 31-08-2017


For å skape størst mulig trivsel i vårt borettslag er alle tjent med at vi tar hensyn til hverandre og samarbeider og deltar i fellestiltakene. Vi har både rettiheter og forpilkter.
Vi har rett til å leve er privatliv som vi ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres.

1. Vi må alle vise intresse for å gjøre vårt indre bomiljø så tryg og trivelig som mulig.
     Derfor bør alle unødig kjøring og parkering unngås. Parkeringsplassene er bergenet besøkende. Beboerne skal derfor parkere på sine respektive garasjeplasser/garasjeplasser/garasjer.

2.  Barn og ungdom har rett til å leke på borettslagets område, men ta hensyn til blomster og busker, og til andre som benytter område.

3.  Husdyrhold er tillat, men ikke utekatt.

4.  Lyd fra musikkanlegg, selskapelighet o.a. kan være til plage for naboene, særlig kvelds-og nattestid. Man må iaktta vanlig hensynsfullhet og ellers innrette seg i forståelse med naboer. En god regel er å gi beskjed før evt. selskapet som kan skape forstyrrelser, avholdes. Banking og boring må unngås mellom kl. 21.00 og 07.00.

5. Festing og antenner, markiser, skilt, o.l til ytterevegg/tak må ikke finne sted uten skriftlig tillatelse fra styret.

6.  Snørydding foretas av hver enkelt borettshaver i den utstrekning der er nødvendig innenfor der areal so naturlig hører til den leilighet vedkommende bor i.

7.  Utetørking av tøy bør ikke finne sted på søn/hellig-eller offentlige høytidsdager, da det kan være til sjenanse for naboer og andre.

8.  Fremleierer må godkjennes av styret. Borettshaver har ansvar overfor laget for skader og ulemper som laget eller andre måtte få ,av hans fremleier.

Medling fra syret eller NBBO til borettshaver ved rundskriv, oppslag eller e-post.
Samme vis som husordensreglenes bestemmelser.

                                          DBBL    Oktober 1988 

Husordensregler

Publisert 31-08-2017


For å skape størst mulig trivsel i vårt borettslag er alle tjent med at vi tar hensyn til hverandre og samarbeider og deltar i fellestiltakene. Vi har både rettiheter og forpilkter.
Vi har rett til å leve er privatliv som vi ønsker, samtidig som vi har plikt til å respektere andres.

1. Vi må alle vise intresse for å gjøre vårt indre bomiljø så tryg og trivelig som mulig.
     Derfor bør alle unødig kjøring og parkering unngås. Parkeringsplassene er bergenet besøkende. Beboerne skal derfor parkere på sine respektive garasjeplasser/garasjeplasser/garasjer.

2.  Barn og ungdom har rett til å leke på borettslagets område, men ta hensyn til blomster og busker, og til andre som benytter område.

3.  Husdyrhold er tillat, men ikke utekatt.

4.  Lyd fra musikkanlegg, selskapelighet o.a. kan være til plage for naboene, særlig kvelds-og nattestid. Man må iaktta vanlig hensynsfullhet og ellers innrette seg i forståelse med naboer. En god regel er å gi beskjed før evt. selskapet som kan skape forstyrrelser, avholdes. Banking og boring må unngås mellom kl. 21.00 og 07.00.

5. Festing og antenner, markiser, skilt, o.l til ytterevegg/tak må ikke finne sted uten skriftlig tillatelse fra styret.

6.  Snørydding foretas av hver enkelt borettshaver i den utstrekning der er nødvendig innenfor der areal so naturlig hører til den leilighet vedkommende bor i.

7.  Utetørking av tøy bør ikke finne sted på søn/hellig-eller offentlige høytidsdager, da det kan være til sjenanse for naboer og andre.

8.  Fremleierer må godkjennes av styret. Borettshaver har ansvar overfor laget for skader og ulemper som laget eller andre måtte få ,av hans fremleier.

Medling fra syret eller NBBO til borettshaver ved rundskriv, oppslag eller e-post.
Samme vis som husordensreglenes bestemmelser.

                                          DBBL    Oktober 1988 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi