Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
veranda-/balkongdører
Publisert 10.08.2018
 1. Informasjonsbrev beboere om utskifting av veranda-/balkongdører

  Styret har besluttet å skifte ut samtlige veranda-/balkongdører i borettslaget. Dette på grunnlag av henvendelser fra en del beboere om at veranda-/balkongdørene er i dårlig forfatning, og etter å ha tatt en befaring for å sjekke tilstanden på dørene.  

  Det er satt av midler i budsjettet som benyttes til dette. Det vil derfor ikke bli noen husleieøkning på grunn av dette.

  Alle dørene skiftes ut nå da vi ønsker at vi får like dører i hele borettslaget. Utskifting av veranda-/balkongdørene omfattes av borettslagets vedlikeholdsplikt (vedtektene, pkt.5-2).

  Vi kommer tilbake med informasjon om bl a tidsplan for utskiftning noe senere.

  Styret minner samtidig om vedtektsendringen vedtatt på generalforsamling i fjor (pkt.5-4):

  1. Andelseier kan oppføre platting og levegg på motsatt side av sitt inngangsparti samt platting foran inngangsparti innenfor rammene av estetiske hensyn. Oppføring og utbygging må skje etter en samlet plan og etter forutgående godkjenning av styret.
  2. Det er andelseiers ansvar å sjekke ut at ønsket oppføring er lovlig etter gjeldende regelverk og å innhente nødvendig tillatelse fra kommune eller andre angjeldende myndigheter.

  3. Andelseier har ansvar for nødvendig vedlikehold av det som er oppført. Dette innebærer også demontering e.l. ved behov for vedlikehold.


  Med vennlig hilsen
  Styret i Muusøya Borettslag

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi